« Till event

Motiverande samtal – grundutbildning

Motiverande samtal är en samtalsmetod som grundar sig i att skapa ett gott samarbete och som har som mål att väcka motivation och hjälpa en person till förändring på hennes egna villkor.

MI kan exempelvis användas i samtal kring livsstil, i sjukdomsförebyggande arbete, i behandling och vid myndighetsutövning. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en teoretisk förståelse för MI och övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI.

Innehåll: Utbildningen innehåller bl.a. föreläsningar, deltagarorienterade övningar, diskussioner och film. Pedagogiken genomförs i MI-anda vilket bjuder in deltagarna till att vara delaktiga, aktiva och engagerade.

Dag 1 och 2 – MI-introduktion, bakgrund och teoretisk förankring. Vi arbetar med förhållningssättet och processer i MI samt motivation och förändringstal. Träning på kommunikationsfärdigheter och strategier i MI.

Dag 3 – Repetition och fortsatt lärande med hjälp av hemuppgiften. Ytterligare träning på kommunikationsfärdigheter och fokus på att möta personer med ambivalens och att förebygga och hantera motstånd.

Hemuppgift mellan dag 2 och 3 är en obligatorisk del av utbildningen och består i att träna sig på Motiverande samtal genom en skriftlig övning. Alla deltagare får individuell och skriftlig feedback av utbildaren på hemuppgiften.

När: Utbildningen genomförs 12 – 13 november och 12 december, alla dagar kl 08.30 – 16.15

Var: FC KonferensCenter Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping

Utbildare: Dick Ullerteg – folkhälsovetare, handledare och leg sjuksköterska, medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers. Dick har en gedigen erfarenhet av att utbilda och handleda i MI och av att arbeta med MI i klientarbete.

Vid frågor

Vid frågor kring anmälan och plats, kontakta
Karin Sjögren på 0708 – 80 43 31, karin.sjogren@journaldigital.se
Vid frågor kring utbildningens innehåll, kontakta
Dick Ullerteg, tfn 0702 – 34 93 66, dick.ullerteg@telia.com

Pris: 4 250 kronor exkl. moms per deltagare.
I priset ingår tre dagars utbildning, för- och eftermiddagsmiddagsfika, lunch, utbildningsmaterial samt kursintyg om genomgången utbildning.

Sista anmälningsdag 10 oktober 2018!

 

 

2018-11-12 08:30 to 2018-12-12 16:15

FC KonferensCenter Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping