« Till event

MET-utbildning (4 dagar)

Med inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblematik.
Datum: 18-20 mars samt 25 april 2019.
Plats:Plattform Malmö, Djäknegatan 16, Malmö

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekomenderas i socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015. Enligt riktlinjerna bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol, motivationshöjande behandling (MET) samt erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem korta insatser (MI eller MET) som enda behandling eller som en inledande behandling.

Innehåll: Vår MET-utbildning är anpassad för arbete med ungdomar i åldrarna mellan 13 och 25 år. Vi går igenom behandlingsprocessens olika steg; kartläggning, motivationshöjande feedback på kartläggning med eller utan anhörig, nästa steg/meny av möjligheter, planering samt uppföljning. Vi för resonemang om olika kartläggningsinstrument och vilka som kan passa er verksamhet. Hemuppgifter ingår i utbildningen.

När: Utbildningen sker under fyra dagar under våren; 18 mars, kl 13-17, 19 mars, kl 08:30-16:30. 20 mars, kl 08:30-15:30 samt 25 april, kl 9-16. Mellan dag 3 och 4 ska deltagarna genomföra kartläggning och motiverande återkopplingssamtal med en ungdom vid sin egen verksamhet.

Var: Plattform Malmö, Djäknegatan 16, Malmö

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter och motiverar ungdomar med missbruksproblematik. Deltagarna i MET-utbildningen ska ha genomgått en grundutbildning i MI och ha erfarenhet av att arbeta med MI.

Utbildare: Dick Ullerteg, folkhälsovetare, handledare och leg sjuksköterska, medlem i MINT och har en gedigen erfarenhet av att utbilda i MET samt MI och lång erfarenhet av arbete med alkohol-och narkotikafrågor, både som behandlare och utbildare.
Olga Ott, beteendevetare, utbildare vid Journal Digital, medlem i MINT med mångårdig erfarenhet av MI och behandlingsarbete inom kriminalvården samt av att utbilda och handleda i olika intervjumetoder.

Vid frågor:

Vid frågor kring anmälan och plats, kontakta
Karin Sjögren på 0708-804331,
karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor kring utbildningens innehåll, kontakta
Olga Ott, 0703-751408,
olga.ott@journaldigital.se

Pris: 6 000 kornor exkl. moms per deltagare.
I priset ingår fyra dagars föreläsning, förmiddagsfika
och eftermiddagsfika, utbildningsmaterial samt
kursintyg om genomgången utbildning.

Sista anmälningsdag: 28 februari 2019

2019-03-18 13:00 to 2019-04-25 16:00

Plattform Malmö, Djäknegatan 16, Malmö