« Till event

MET-utbildning (3 dagar)

Datum: 9-10 oktober, kl. 09:00-16:30, samt 14 november, kl. 09:00-16:00
Plats: Göteborg (Hotell Kusten, Kustgatan 10, 414 55 Göteborg)

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015. Enligt riktlinjerna bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol, motivationshöjande behandling (MET) samt erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem korta insatser (MI eller MET) som enda behandling eller som en inledande behandling.

Innehåll: Vår MET-utbildning är anpassad för arbete med ungdomar i åldrar mellan 13 och 25 år. Vi går igenom behandlingsprocessens olika steg; kartläggning, motivationshöjande feedback på kartläggning med eller utan anhörig, nästa steg/meny av möjligheter, planering samt uppföljning. Vi för resonemang om olika kartläggningsinstrument och vilka som kan passa er verksamhet. Hemuppgifter ingår i utbildningen.

Mellan del 1 och 2 av utbildningen ska deltagare genomföra kartläggning och motiverande återkopplingssamtal med en ungdom vid sin egen verksamhet.

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter och motiverar ungdomar med missbruksproblematik. Deltagarna i MET-utbildning ska ha genomgått en grundutbildning i MI och ha erfarenhet av att arbeta med MI.

Utbildare: Helen Falck, socionom med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete och MI.

Olga Ott, beteendevetare, medlem i MINT med mångårig erfarenhet av MI och behandlingsarbete inom kriminalvården samt av att utbilda och handleda i olika intervjumetoder.

Vid frågor:

Vid frågor kring anmälan och plats, kontakta
Karin Sjögren på 0708 – 80 43 31, karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor kring utbildningens innehåll, kontakta
Olga Ott, tfn 0703 – 75 14 08, olga.ott@journaldigital.se  

Pris: 5 000 kronor exkl. moms per deltagare.
I priset ingår tre dagars föreläsning, förmiddagsfika och eftermiddagsfika, utbildningsmaterial samt kursintyg om genomgången utbildning.

Sista anmälningsdag: 5 september 2019

2019-10-09 09:00 to 16:30

Hotell Kusten, Kustgatan 10, 414 55 Göteborg