« Till nyheter

Kalendarium våren 2017

2017-02-07

Missa inte att anmäla dig till Journal Digitals utbildningar under våren 2017. Nytt för i år är vår grundutbildning JD 3.0, som kommer att gå tre gånger i Malmö. De uppskattade JD-verkstäderna med tema skattningar fortsätter med Malin Selberg och Firouzeh Badiee. Utbildningen finns i två olika nivåer, grundläggande och fortsättning och är placerade runt om i landet.

Grundutbildning i Journal Digital 3.0

Nu har ni alla en möjlighet att gå en grundutbildning i Journal Digital.  Nyanställda men även ni som behöver en uppfräschning av era kunskaper ges nu denna chans. Först till kvarn då platserna är begränsade.

Under dagen går vi bland annat igenom:

  • Genomförandeplan
  • Målreflektion
  • Uppföljning
  • Behandlingsrapport

Datum och plats   

15/3 -17, Malmö – Läs mer och anmäl dig här
11/4 -17, Malmö – Läs mer och anmäl dig här
10/5 -17, Malmö – Läs mer och anmäl dig här

JD Verkstad – Tema skattningar, grundläggande nivå

Under dagen ges en introduktion och genomgång av självskattningsformulär och hur grafer kan avläsas. Den kliniska nyttan av självskattningsformulär som en del i behandlingsarbetet belyses och vi visar på de möjligheter som skattningarna ger oss i valet av interventioner och hjälp till fokus i behandlingen.

Vi kommer att prata utifrån egen klinisk erfarenhet av att motivera individer och familjer att fylla i självskattningsformulär, likaså hur vi motiverat oss själva och våra kollegor att använda formulären i vår kliniska vardag. Eftermiddagen ägnas åt praktiskt arbete i grupp utifrån fallbeskrivning.  

Datum och plats           

4/4 2017, Göteborg – Läs mer och anmäl dig här

JD Verkstad – Tema skattningar, fortsättning

Dagen kommer att ägnas åt att prata om hur självskattningar används som en del i hypotesbildningen, hur vi praktiskt använder skattningarna när vi skapar hypoteser i behandlingsarbetet.
Vi kommer att belysa viktiga faktorer när det kommer till återgivning av självskattningar, vad man bör ta hänsyn till både på individ- och familjenivå. En checklista för återgivning och vad man bör tänka på kommer att presenteras. Eftermiddagen ägnas åt praktiskt arbete i grupp utifrån fallbeskrivning.

Datum och plats

23/3 2017, Stockholm – Läs mer och anmäl dig här
27/4 2017, Malmö – Läs mer och anmäl dig här
16/5 2017, Skellefteå – Läs mer och anmäl dig här