« Till nyheter

Journal Digital växer- Vi söker Projektledare inom utbildning och implementering

2020-01-08

Journal Digital är ett av landets ledande företag som erbjuder dokumentations- och behandlingsstöd inom socialt arbete. Den digitala strukturen är utvecklad i nära samarbete med några av Sveriges främsta experter på evidensbaserad behandling. Journal Digital förenar klinisk nytta i vardagen för den enskilde behandlaren med verksamhetens behov av utvärdering.

Journal Digital Vuxen är ett dotterbolag till Journal Digital som har sin verksamhet förlagd i Göteborg. Vi arbetar till största delen med att utveckla och implementera kartläggningsinstrument till olika verksamheter som exempelvis ASI, DOK och UngDOK. Vi har ett nära samarbete med IKM (Institutet för Kunskaps- och Metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården) som finns på Linnéuniversitetet i Växjö. IKM bedriver praktiknära behandlingsforskning med syftet att stimulera användningen av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder i det praktiska arbetet med personer med alkohol- och narkotikaproblem eller annan social problematik, lnu.se/ikm.

Arbetsuppgifter:

Att utveckla och anpassa kartläggningsformulär till verksamheter inom missbruksvård, boendestöd arbetsträning m. m. Utbilda i och implementera intervjumetoder och därtill skapa utbildningar och utbildningsmaterial. Det är ett utåtriktat arbete med mycket kundkontakt och självständigt ansvar för att utveckla och genomföra projekt enligt kundens behov och önskemål. Arbetet innebär en del resor till olika orter och verksamheter. Du har stor möjlighet att själv lägga upp ditt arbete så det passar dig.

Kvalifikationer:

För tjänsten krävs socionomexamen, psykologexamen, pedagogisk examen eller annan likvärdig akademisk utbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom socialtjänst eller missbruksbehandling och att du har erfarenhet av att använda eller utbilda i olika former av kartläggningsinstrument. Vidare är kunskaper i och erfarenhet av att arbeta med MI/MET av stort värde.

Den digitala strukturen förutsätter vana och goda färdigheter beträffande olika former av datasystem som t ex kommunala verksamhetssystem och dataprogram för statistikbearbetning. Erfarenheter från forsknings- och utvecklingsarbete är meriterande då tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig skriftligt.

Anställningsvillkor: 50 – 100%

Tillträde: 1 september 2020 eller enligt särskild överenskommelse

Ansökan ska vara tillhanda senast den 31 mars. För mer information kontakta mikael.dahlberg@lnu.se eller 0703 – 75 19 19.