« Till nyheter

JD verkstad med tema skattningar

2016-10-28

Återigen har Malin Selberg och Firozeh Badiee delat med sig av sin gedigna kunskap och erfarenhet vid en välbesökt JD-verkstad. I slutet av september samlades ett fyrtiotal JD-användare från olika delar av landet, i Stockholm för att delta i såväl föreläsning som workshop kring bland annat risk och skyddsfaktorer, skattningsformulär, grafer och bildandet av hypoteser. Bland deltagarna var engagemanget stort! Detta märktes inte minst när det var dags att utifrån en fallbeskrivning, i grupp, pröva att tolka skattningarna och gemensamt komma fram till olika hypoteser.  Dagen var mycket uppskattad utifrån sitt upplägg och innehåll men även att den gav möjlighet att möta andra JD-användare och dela erfarenheter.

”Tack för en givande dag! Jag har verkligen fått ord på grafer och siffror. Ord som ger en bild av relationen i en familj. Skall nu fortsätta att göra detta till mitt instrument redan i morgon J”

Ny möjlighet att delta i JD-verkstad med skattningar som huvudtema kommer under våren 2017
Inom kort har vi nästa års datum klara med verkstäder i steg 0, 1 och 2, placerade i olika delar av landet.