« Till nyheter

JD anpassat för MET

2016-10-28

MET (Motivational Enhancement Therapy) är en systematisk metod för att arbeta med vuxna och ungdomar med alkoholmissbruk och beroende.

I JD har vi implementerat de skattningsformulär som man rekommenderar när man jobbar med modellen.

Mer information kring metoden hittar du på Socialstyrelsens och Akholhjälpens hemsidor.