« Till nyheter

Inbjudan till MET-utbildning för ungdomar

2017-09-07

Vi har glädjen att bjuda in till Sveriges första MET-utbildning med inriktning på ungdomar med missbruksproblem.

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015. Enligt riktlinjerna bör hälso- och sjukvården och socialtjänsten erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol, motivationshöjande behandling (MET) samt erbjuda ungdomar med alkohol- eller narkotikaproblem korta insatser (MI eller MET) som enda behandling eller som en inledande behandling.

Innehåll: Fyra dagars utbildning under hösten 2017. En MET-utbildning, anpassad för arbete med ungdomar. Vi går igenom behandlingsprocessens olika steg; Kartläggning, Motivationshöjande återkoppling på kartläggningen – med eller utan anhörig, Nästa steg/meny av möjligheter, Planering framåt samt Uppföljning.
Vi för resonemang om olika kartläggningsinstrument och vilka som kan passa er verksamhet.

När: Utbildningen sker under fyra heldagar under hösten. 24 och 25 oktober, 14 november och 13 december, 9.00 – 16.00.

Var: FC KonferensCenter Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter och motiverar ungdomar med missbruksproblematik. Deltagarna i MET-utbildning ska ha genomgått en grundutbildning i MI och ha erfarenhet av att arbeta med MI.

Utbildare: Dick Ullerteg, folkhälsovetare, handledare och leg sjuksköterska, medlem i MINT och har en gedigen erfarenhet av att utbilda i MET samt MI och lång erfarenhet av arbete med alkohol- och narkotikafrågor, både som behandlare och utbildare.
Helen Falck, socionom, utbildningsansvarig vid Journal Digital med mångårig erfarenhet av MI och behandlingsarbete inom socialtjänst, kriminalvård och behandlingshem.

Frågor
Vid frågor kring anmälan och plats, kontakta
Karin Sjögren på 0708 – 80 43 31, karin.sjogren@journaldigital.se
Vid frågor kring utbildningens innehåll, kontakta
Helen Falck, tfn 0703 – 75 86 58, helen.falck@journaldigital.se

Pris: 6 000 kronor exkl. moms per deltagare.
I priset ingår fyra heldagars föreläsning, förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika, allt utbildningsmaterial samt kursintyg om genomgången utbildning.

Sista anmälningsdag: 29 september

ANMÄL DIG HÄR