« Till event

Inbjudan till informationsmöte IKMDOK

Informationen riktar sig till dig som möter ungdomar med missbruk, kriminalitet och/eller annan social problematik.

UngDOK är ett validerat kartläggningsinstrument, framtaget av IKMDOK vid Linnéuniversitetet och Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det används av öppenvårdsmottagningar för ungdomar med missbruksproblem, behandlingshem och familje- och ungdomsenheter inom socialtjänsten.

Sedan drygt två år tillbaka finns två nya varianter av UngDOK – UngDOK K med utökade frågor kring kriminalitet och UngDOK UV – ett formulär anpassat för unga vuxna med missbruk, kriminalitet eller annan social problematik.

Helen Falck, socionom och utbildningsansvarig på IKMDOK berättar om de olika kartläggningsinstrumenten och om hur utbildningen i UngDOK-metoden är upplagd.

Mikael Dahlberg, fil dr i socialt arbete vid Linnéuniversitetet berättar om hur kartläggningsinstrumentet kan användas för att identifiera behov hos klienterna och få ett underlag för insatser och genomförandet av behandling samt för att följa upp och utvärdera verksamheter.

Det kommer att finnas utrymme för frågor.

När: Onsdagen 14 oktoberber, kl 13.00 – 15.00

Hur: Via Zoom. Ni kommer att få en länk med inbjudan cirka en vecka innan seminariet. Ni behöver inte ladda ner något program utan det räcker att tacka ja till inbjudan i länken.

Anmälan: Senast 9 oktober till helen.falck@journaldigital.se

2018-01-01 09:00 to 2021-12-31 17:00