« Till event

IKMDOK-konferensen 2018

Konferensen äger rum den 7-8 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården. Det är den 24:e konferensen i ordningen och belyser i år praktiknära frågor som exempelvis motivation, suicid, trauma, recovery samt användning av verktyg för kartläggning och bedömning.

Föreläsningar och seminarier sker på Linnéuniversitetet, boende och övriga aktiviteter på Elite Stadshotellet Växjö. För kontaktpersoner ingår konferens och boende utan avgift, för övriga är kostnaden 2000 kr för båda dagarna med hotell, 1000 kr för enbart dagtid båda dagarna samt 500 kr för dagtid en dag.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta:

Mikael Dahlberg    
Tel: 0703-75 19 19
mikael.dahlberg@lnu.se

eller

Karin Sjögren
Tel. 0708-80 43 31
karin.sjogren@journaldigital.se

Sista anmälningsdagen: 26 okt

 

Program

Onsdag den 7 november

Lokal: Wicksell
10.15     Konferensen öppnas

10.30    Årsrapport från IKMDOK
Mats Anderberg & Mikael Dahlberg, IKM, Linnéuniversitetet

11.00    Recovery som förhållningssätt och praktik
Linda Nilsson, Social resursförvaltning Göteborgs stad

Lokal: Gallerian, hus K
12.00    Lunch

Lokal: Wicksell
13.00    Att vara förälder till ett vuxet barn med narkotikaproblem – utsatthet, hjälperfarenheter och hjälpbehov
Torkel Richert, Malmö universitet
 
14.00    Kaffe
 
14.30      Behandlingsmetoden MET (Motivational Enhancement Therapy) för Alkoholproblem
Anders Hammarberg, Karolinska Institutet och Beroendecentrum Stockholm


15.30    Dagen sammanfattas

Lokal: Stadshotellet
19.00    Middag med underhållning där den geografiska kunskapen ska valideras genom – ”Vart Är Vi På Väg”


Torsdag den 8 november
 
Lokal: Wicksell
09.30    Att använda verktyg för kartläggning och bedömning
Mikael Skillmark, Jönköping university

10.30    Kaffe

Lokal: K1081, K1082 och K1211
11.00     Parallella seminarier I
    
1.    Tramadolprojektet vid Maria-mottagningen i Malmö
Gunilla Alväng och Alexander Holmstedt, Maria Malmö
2.    Seeking Safety – en behandlingsmodell vid trauma och missbruk
Christina Wall och Jeanette Bolcher, Behandlingsgruppen, Göteborgs stad
3.    MET för ungdomar
Helen Falck och Olga Ott, IKMDOK/Journal Digital  
 
Lokal: K1081, K1082 och K1211
11.45    Parallella seminarier II

Lokal: Gallerian, hus K
12.30    Lunch
 
Lokal: Wicksell
13.30    Missbruk och suicidal problematik – med fokus på ungdomar och unga vuxna
Madeleine Sköld, Livsstilsmottagningen, Beroendecentrum Stockholm
        
14.30    Kaffe

15.00    Motivation – en förutsättning för behandling?
Håkan Jenner, IKM, Linnéuniversitetet

16.00    Konferensen avslutas

2018-11-07 10:15 to 2018-11-08 16:00

Elite Stadshotellet Växjö