« Till nyheter

Hög kvalitet på föreläsningarna under Användardagen

2017-10-27

Torsdagen den 26 oktober anordnade vi en Användardag i Malmö med cirka 100 deltagare. Många intressanta föreläsningar med bland annat Brendan Madden som presenterade hur man jobbar med SRS/ORS och Scott Millers metod FIT - Feedback Informed Treatment, i klinisk kontext.

Malmö spelberoendeförening berättade hur det är att leva som, och leva med, spelmissbrukare. Detta som en inledning på det behandlingsstöd vi implementerat i JD med anledning av att socialtjänsten tar över behandlingsansvaret för denna problematik 1 jan 2018.

Vi presenterade också en rad systemnyheter. Ett nytt område vi implementerat behandlingsstöd kring är våld i nära relation. Numera finns till exempel FREDA att tillgå i JD.

Temat i övrigt på Användardagen kretsade kring utvärdering och uppföljning. Malin Selberg, från IKB-teamet Uppsala Akademiska sjukhus, föreläste om hur deras kliniska utvärdering påverkat arbetet. Vi anordnade också en framtidsverkstad där deltagarna fick möjlighet att analysera vilka möjligheter och hinder som finns för att genomföra analys kring vilken skillnad man gör för sin klientgrupp. Vi kommer under våren att arrangera fler Framtidsverkstäder.

Användardag Journal Digital oktober  2017
Journal Digitals VD, Jonas Alm, tillsammans med Brendan Madden och Roisin Curtin.

Mikael Forsberg och Madeleine Tügel från Spelberoendeföreningen
Mikael Forsberg och Madeleine Tügel från Spelberoendeföreningen.

Malin Selberg
Malin Selberg från IKB-teamet Uppsala Akademiska sjukhus.

Framtidsverkstaden
Eva Broms och Cathrine Kihlström håller sin Framtidsverkstad.

Lena Rosengren
Lena Rosengren från Journal Digital föreläser för en fullsatt sal.