« Till event

Grundutbildning – att komma igång med JD

Under dagen får du möjlighet att förvärva grundläggande kunskap för att komma igång med arbetet i Journal Digital.

  • Grundläggande systemkunskap; upprätta en journal och följa ärendeprocessen genom systemet
  • Dag/journalanteckningar
  • Genomförandeplan med tillhörande målreflektioner
  • Uppföljning
  • Skriva rapport (behandling/insatsrapport)

Utförs av: Eva Nordqvist, Journal Digital
Pris: 2 100 kr per person inkl. lunch
Medtag egen Laptop vid utbildningstillfället eller meddela innan om du behöver låna.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:
Karin Sjögren tel. 0708-80 43 31 eller karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor gällande innehåll kontakta:
Eva Nordqvist tel. 0733-62 10 81 eller eva.nordqvist@journaldigital.se

Sista anmälningsdagen: 6/11 2018

 

 

2018-11-21 09:30 to 16:30

Malmö, Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59