« Till event

Genomförandeplansverkstad för kommunens öppenvårdsverksamheter

Detta är en genomförandeplansverkstad för kommunens öppenvårdsverksamheter med fokus på BoU, familj.

Under dagen ges du möjlighet att fördjupa dig i och utveckla genomförandeplansarbetet. Kliniska resonemang varvat med praktiska tillämpningsövninga

Grundläggande kunskap/erfarenhet av genomförandeplansarbete rekommenderas.

  • Varför skriver vi en genomförandeplan? För vem skull? Vinster? Nackdelar?
  • Hur bryter jag ner uppdragsmål till att bli konkreta, tydliga och smarta? Vi jobbar med tänkta utmaningar.
  • Hur kan jag tillämpa kunskapen om förekommande risk- och skyddsfaktorer i  genomförandeplansarbetet?
  • Hur kan jag arbeta med transparens och hög delaktighet med klienten?
  • Hur behåller jag fokus och styr mot mål i den dagliga insatsprocessen?
  • Hur reviderar jag genomförandeplanen så att den hela tiden är uppdaterad?

Utförs av: Helene Jarl och Eva Nordqvist, Journal Digital
Pris: 2 100 kr per person inkl. lunch
Medtag egen Laptop vid utbildningstillfället eller meddela innan om du behöver låna.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:
Karin Sjögren tel. 0708-80 43 31 eller karin.sjogren@journaldigital.se

Vid frågor gällande innehåll kontakta:
Eva Nordqvist tel. 0733-62 10 81 eller eva.nordqvist@journaldigital.se

Sista anmälningsdagen: 25/10 2018

 

Datum: 7/11 2018 kl. 10.00 – 16.30  
Plats: Malmö (Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59)

 

2018-11-07 10:00 to 16:30

Malmö, Journal Digitals lokal, Stora Nygatan 59