« Till nyheter

GDPR – ny dataskyddsförordning

2017-10-25

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation -GDPR, i kraft inom hela EU.

Den nya dataskyddsförordningen kommer att gälla för alla organisationer och branscher som sparar eller på något sätt hanterar personlig och känslig information om sina anställda eller sina kunder. Syftet med den nya lagstiftningen är att skydda den enskilde individen och ge transparens kring hanteringen av dennes personuppgifter. Kopplat till den nya lagstiftningen finns fastställda sanktioner med b la höga vitesbelopp för företag som inte lever upp till kraven.

På Journal Digital är vi i full gång med arbetet inför den nya lagstiftningen och vi går igenom våra register, dokumenterar hanteringen av personuppgifter, processer, rutiner, samtalar med våra partners mm. Då den nya lagstiftningen träder i kraft kommer vi också att teckna nya personuppgiftsbiträdesavtal enligt de nya kraven med alla kunder. Vi kommer framöver att återkomma med mer information kring detta. Vi kommer också att göra ett antal förändringar i systemet pga. den nya lagstiftningen.  Vi kommer att återkomma med information om detta, då vi inför dessa.

Mer information om den nya lagstiftningen finns att läsa på Datainspektionens hemsida.