« Till event

Forskning och arbete kring ungdomar med missbruk och annan social problematik

Ungdomar med missbruksproblem – en heterogen grupp

Mikael Dahlberg, lärare och forskare vid Linnéuniversitetet, berättar om hur olika aspekter som exempelvis riskfylld alkoholkonsumtion, könsskillnader och viktimisering kan förstås och beaktas i relation till behandlingsinsatser.

Att kartlägga, behandla och följa upp

Kari Kainulainen, utvecklingssekreterare vid Framtid Stockholm, berättar om hur arbetet med kartläggning och uppföljning med stöd av UngDOK har utvecklats inom de olika verksamheterna vid Framtid Stockholm.

Tid: Torsdagen 13 september, kl 13.00 – 16.00
Plats: Framtid Stockholm Järva, Degerbygränd 2, RINKEBY

Vi bjuder på fika!

Sista anmälningsdag är den 31 augusti.

 

2018-09-13 13:00 to 16:00

Framtid Stockholm Järva, Degerbygränd 2, Rinkeby