« Till nyheter

Fokus på utveckling

2017-10-25

Hos Journal Digital är utvecklingen av systemet alltid ett fokusområde. Här går vi igenom det som gjorts föregående år, och det som ni kan se fram emot under det kommande.

Föregående år 2016/2017

Under det gångna året, från september 2016 – augusti 2107, har vi haft stort fokus på att förbättra användargränssnittet och ta i mål den stora systemförändringen som vi gjorde under året 2015 – 2016, då vi skapade JD 3.0. Vi har bland annat gått igenom alla bilder, ändrat rubriker, ramar och skapat tydliga fält för allt data som rapporteras in. Vi har ändrat inloggningen från enhet till organisation och förenklat administrationen av roller, så att behörigheten till testenheter kan ges direkt från produktionsorganisationen. Vi har infört en helt ny meddelandefunktion i hela systemet, vilken alltid ger användaren en bekräftelse då denna genomför en ändring som påverkar databasen, tex sparar, signerar, ta bort etc. Det finns numera också en s.k. ”spinner” i alla bilder, som visar användaren att systemet arbetar.
Skattningar är ett område som vi alltid har fokus på. Under det föregående året la vi till flera nya skattningar som nu finns tillgängliga för de kunder som önskar, tex ORS/SRS, FREDA, KASAM 29 SUB samt MET. I vår skattnings-app lade vi till kortversionerna för ASEBA-skattningarna, BPM-P, BPM-T och BPM-Y. Vid vår senaste uppdatering i september månad, levererade vi också en helt omgjord lösning för Hantera samlade skattningar.  I denna lösning finns det möjlighet för användaren att avmarkera svarande som inte är aktuella för en viss skattning, vilket innebär att oönskade påminnelser inte skapas.
Vi utvecklade också under året Återrapportering som främst används inom HVB och Stödboende, förbättrade Egna påminnelser, In- och utskrivningsbeslut samt Kopplingen till Procapita.

Kommande år 2017/2018

Vi kommer under det kommande året att fortsätta lägga till ytterligare skattningar. Vid nästa uppdatering släpper vi ett antal skattningar/bedömningsinstrument som kan användas vid arbete med spelmissbruk. Under det kommande året kommer vi att fokusera på två stora utvecklingsprojekt. Det första är Maskinell Gallring. Detta arbete har vi påbörjat och just nu arbetar vi med att ta fram en kravspecifikation för både kommuner och privata vårdgivare. Det andra är ett nytt kraftfullt verktyg för nyckeltal och statistik, som kommer att ersätta och förbättra våra nuvarande funktioner.