Utbildningar

6 december i Stockholm

Skattningsverkstad - Fortsättning (Nivå 2)

Dagen kommer att ägnas åt att prata om hur självskattningar används som en del i hypotes-bildningen, hur vi praktiskt använder skattningarna när vi skapar hypoteser i behandlingsarbetet.

Pages