Utbildningar

3 maj i Malmö

Fördjupning– att komma vidare med JD

Du som har grundläggande kunskap men som behöver ta steget vidare i Journal Digitalarbetet. Praktiska övningar och kliniska resonemang.

13 september i Stockholm

Forskning och arbete kring ungdomar med missbruk och annan social problematik

Ungdomar med missbruksproblem – en heterogen grupp

Rinkeby hösten 2018

MET-utbildning - inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblematik

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015.