Utbildningar

Under fyra heldagar i Jönköping

MET-utbildning inriktning ungdomar

Vi har glädjen att bjuda in till Sveriges första MET-utbildning med inriktning på ungdomar med missbruksproblem.