Utbildningar

Stående utbildning - utförs vid beställning

Processtöd vid implementering eller i utvecklingsarbetet

Riktar sig till chefer, arbetsledare, teamledare, metodutvecklare, kvalitetsutvecklare eller motsvarande inom IFO-kommun eller privata aktörer

Stående utbildning - utförs vid beställning

JD Konsult och handledning

Behöver ni få fart på användandet av skattningar eller behöver ni en handledare som har lång erfarenhet av att jobba med skattningsresultat i specifika ärenden? 

Rinkeby hösten 2018

MET-utbildning - inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblematik

MET (Motivational Enhancement Therapy) rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer; Vård och stöd vid missbruk och beroende, 2015.

25 oktober i Malmö

JDs Användardag i Malmö

Vi är glada att kunna presentera intressanta föreläsare till vår användardag den 25 oktober i Malmö, Quality View Hotel, Hyllie.

7 november i Malmö

Genomförandeplansverkstad för kommunens öppenvårdsverksamheter

Detta är en genomförandeplansverkstad för kommunens öppenvårdsverksamheter med fokus på BoU, familj.

7-8 november i Växjö

IKMDOK-konferensen 2018

Konferensen äger rum den 7-8 november på Linnéuniversitetet i Växjö och anordnas av IKM, Institutet för kunskaps- och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvården.

8 november i Malmö

Genomförandeplansverkstad för HvB eller stödboende

Detta är en genomförandeplansverkstad för HvB eller stödboende med fokus på BoU.

Under dagen ges du möjlighet att fördjupa dig i och utveckla genomförandeplansarbetet. Kliniska resonemang varvat med praktiska tillämpningsövningar.

Jönköping nov-dec 2018

Motiverande samtal – grundutbildning

Motiverande samtal är en samtalsmetod som grundar sig i att skapa ett gott samarbete och som har som mål att väcka motivation och hjälpa en person till förändring på hennes egna villkor.

21 november i Malmö

Grundutbildning – att komma igång med JD

Under dagen får du möjlighet att förvärva grundläggande kunskap för att komma igång med arbetet i Journal Digital.

22 november i Malmö

Skattningsverkstad - Grundläggande (Nivå 1)

Under dagen ges en introduktion och genomgång av självskattningsformulär och hur grafer kan avläsas.

Pages