Utbildningar

7 mars i Stockholm

Grundutbildning – att komma igång med JD

Du som är nyanställd får möjlighet att förvärva grundläggande kunskap för att komma igång med arbetet i Journal Digital.

7 mars i Göteborg

Föreläsning om att känna igen och att samtala med ungdomar som utsatts för sexuella övergrepp

Journal Digital bjuder in till en eftermiddag med föreläsning och diskussioner om metoder och förhållningssätt som underlättar för unga i våra verksamheter att berätta om kränkningar och sexuella övergrepp.

8 mars i Stockholm

Skattningsverkstad - Grundläggande nivå (Nivå 1)

Under dagen ges en introduktion och genomgång av självskattningsformulär och hur grafer kan avläsas.

9 mars i Malmö

WORKSHOP: Vi vill utvärdera! Men kan vi?

Hur ska vi på bästa sätt kunna beskriva och utvärdera våra insatsprocesser?
För vem? Chefer, arbetsledare, teamledare, metodutvecklare, kvalitetsutvecklare eller motsvarande inom IFO-kommun eller privata aktörer

Under fyra heldagar i Jönköping i vår

MET-utbildning för arbete med ungdomar

Vi har under hösten 2017 haft en första MET-utbildning med inriktning på behandling av ungdomar med missbruksproblem. Utbildningen har blivit mycket uppskattad av deltagarna och har fått höga betyg i kursutvärderingarna.

15 mars i Malmö

Grundutbildning – att komma igång med JD

Du som är nyanställd får möjlighet att förvärva grundläggande kunskap för att komma igång med arbetet i Journal Digital.

18 april i Malmö

Genomförandeplansverkstad

Verkstad – att arbeta med genomförandeplaner

19 april i Malmö

Skattningsverkstad – Fortsättning (Nivå 2)

Dagen kommer att ägnas åt att prata om hur självskattningar används som en del i hypotesbildningen, hur vi praktiskt använder skattningarna när vi skapar hypoteser i behandlingsarbetet.

3 maj i Malmö

Fördjupning– att komma vidare med JD

Du som har grundläggande kunskap men som behöver ta steget vidare i Journal Digitalarbetet. Praktiska övningar och kliniska resonemang.