« Till nyheter

Bli certifierad DOK-utredare

2016-09-29

JD Vuxen erbjuder olika utbildningar för dig som vill bli certifierad DOK-utredare. Läs mer om våra utbildningar och vad som krävs för att bli certifierad.

Utbildning i DOK, 1 + ½ dag
Utbildning i UngDOK, 1 + ½ dag
Utbildning i BoendeDOK, 1 + ½ dag
Utbildning i DOK Arbetsträning, 1 + ½ dag

För att bli certifierad DOK-utredare krävs därefter en godkänd utredning.

I utbildningen Dag 1 förklaras bakgrund och syfte med de olika DOK-utredningarna. Vi tränar på att förbereda utredningssamtalet. Vi går igenom kodningsregler och går också igenom frågeformuläret fråga för fråga. Därefter ska deltagarna återgå till sin behandlingsenhet och göra en DOK-utredning.

Dag 2, som är en halvdag, ligger cirka en månad senare, detta för att deltagarna ska ha hunnit göra en egen utredning. Vi går igenom de svårigheter som kan ha uppstått under utredningssamtalen. Denna dag innehåller också hur man utför ett bra återkopplingssamtal och går vidare till vårdplanering och genomförandeplan. Dessutom går utskrivnings- och uppföljningsformulär igenom samt hur man kan använda sig av det datastöd som hör till DOK.

E-utbildning inom de fyra DOK-områdena för medarbetare som ej kunnat delta i ordinarie utbildning och där den behandlande enheten är ansluten till DOK. Utbildningen består i inläsning av manual och annan litteratur, två skrivuppgifter samt en DOK-utredning som ska lämnas in och godkännas.

ASI-utbildning, 2 + 1 dag

För att bli certifierad ASI-utredare krävs därefter en godkänd utredning.

ASI-utbildningen består först av två heldagar där ASI:s historia och syften gås igenom. Frågeformuläret gås igenom område för område med hjälp av instruktionsfilm och vi tränar på kodning och skattning, både individuellt och i form av grupparbete. Under tiden fram till Dag 3, som ligger cirka en månad därefter, ska deltagarna ha gjort en egen ASI-utredning.
Under Dag 3 går vi igenom de svårigheter som kan ha uppstått under intervjuerna. Information om ASI Uppföljning ges. Vi fortsätter därefter att träna på skattningar.

Verkstad

JD Vuxen ger även endagsutbildning i specifika ämnen. Som exempel finns en utbildning i processen att gå från kartläggning, t ex ASI eller DOK vidare till vårdplanering och genomförandeplan. Hur kan vi använda oss av informationen vi fått fram vid intervjun, vilka riskfaktorer respektive skyddsfaktorer kan vi urskilja? Hur förbereder och genomför vi ett bra återkopplingssamtal? Vi tränar på att bryta ner långsiktiga mål till smarta, konkreta delmål.

JD Vuxen skapar också utbildningar utifrån andra önskemål från behandlande enheter.
 
För mer information och prisuppgifter, kontakta Helen Falck, utbildningsansvarig, helen.falck@journaldigital.se, 0703 – 75 86 58.